Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Στη Βουλή η διάταξη για το ζήτημα των προστίμων των τουριστικών πρακτόρων

Στη γραμμή Χίου - Τσεσμέ
Διευθέτηση του ζητήματος των προστίμων που είχαν επιβληθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε τουριστικούς πράκτορες της Χίου (και άλλων περιοχών) επέρχεται με σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής......
Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και θα ψηφιστεί σύντομα από την Ολομέλεια, αναφέρει ο Βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Μιχαηλίδης και επισημαίνει:

Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νομοσχεδίου προτείνονται τροποποιήσεις στο άρθρο 30 του νόμου 4521/2014, το οποίο ρυθμίζει ως σήμερα το ζήτημα αυτό. Οι σημαντικότερες από τις τροποποιήσεις αυτές είναι οι εξής:

Η αρμοδιότητα για την επιβολή προστίμων όσον αφορά τις ναυτιλιακές εταιρείες μεταφέρεται από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης στον Λιμενάρχη.
Διασαφηνίζεται σε ποια νομικά πρόσωπα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα, καθώς όπως τονίζεται επί λέξει στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «παρατηρήθηκε η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν νομική σχέση µε τους εμπλεκόμενους μεταφορείς».
Προσδιορίζονται με σαφήνεια ποια είναι τα «επαρκή προληπτικά μέτρα» που πρέπει να έχουν λάβει οι ναυτιλιακές εταιρείες προκειμένου να μην τους επιβληθούν πρόστιμα.
Τέλος, με αναδρομικότητα και ειδικά για να επιλυθούν ζητήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μετά τις 1-6-2018, όπως τα πρόστιμα στις επιχειρήσεις της Χίου, δίνεται οι δυνατότητα να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.


"Θεωρούμε πως με τις προβλέψεις της διάταξης αυτής διορθώνονται οι αστοχίες του νομικού πλαισίου και ανοίγει ο δρόμος για οριστική επίλυση του ζητήματος.", καταλήγει ο Βουλευτής

Πηγή:www.alithia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου