Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Καθαρισμοί χειμάρρων στις Οινούσσες

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Καθαρισμοί χειμάρρων-ρεμάτων στο νησί των Οινουσσών», συνολικού προϋπολογισμού 16.000 ευρώ......


Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για τον καθαρισμό της κοίτης χειμάρρων και ρεμάτων στο νησί των Οινουσσών από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά, απορρίμματα και κατά τόπους  επιχώσεις, ώστε να βελτιωθούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά και η παροχετευτικότητα των χειμάρρων µε σκοπό τη μείωση των πληµµυρικών κινδύνων.

Οι χείμαρροι-ρέματα που πρόκειται να καθαριστούν βρίσκονται στις εξής θέσεις: 1) Αγ. Ιωάννης, 2) Καλαμιάρη, 3) Παλαμίδα, 4) Καρνάγιο, 5) Λαγκάδι, συνολικής έκτασης περ. 6 στρεμμάτων. Επιπλέον, θα καθαριστούν τα εγκιβωτισμένα τμήματα των τελευταίων 3 ρεμάτων.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 7 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά:

«Με το έργο αυτό δίνεται η δυνατότητα να καθαριστούν οι χείμαρροι και τα ρέματα στο νησί των Οινουσσών ώστε να περιορίσουμε τους κινδύνους από τις έντονες βροχοπτώσεις που λόγω της κλιματικής αλλαγής όλο και συχνότερα πλήττουν τα νησιά μας».

πηγή:www.alithia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου