Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Πρόταση ΤΕΕ Τμήμα Β.Α Αιγαίου για αντισεισμική θωράκιση των κτηρίων της περιοχής μας

Επιστολή στην Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους των νησιών
Καθώς σχεδιάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο, θα μπορούσαν να προταθούν από τη χώρα μας, σε συνεργασία και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα σεισμικά φαινόμενα, όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, συντονισμού, μεθοδικότητας και συνεκτικής συνεχούς προσπάθειας προκειμένου να προβλεφθούν από την ΕΕ δράσεις ενίσχυσης και αντισεισμικής θωράκισης των υφιστάμενων κτηρίων, κατά αντιστοιχία της ενεργειακής αναβάθμισης η οποία χρηματοδοτείται μέχρι σήμερα......
Υπάρχει και στην περιοχή μας μεγάλος αριθμός παλαιών κτηρίων τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί με τον Αντισεισμικό Κανονισμό, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος κατάρρευσης να είναι μεγάλος. Επειδή, η ευθύνη βαραίνει τον ιδιοκτήτη για την επισκευή και την συντήρηση των κτηρίων είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των εν λόγω κτηρίων.

Κτήρια σχεδιασμένα έστω και με τον παλαιό αντισεισμικό κανονισμό μπορούν να συμπεριφερθούν αρκετά καλά και να αντέξουν σε μεγάλου μεγέθους σεισμούς. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει και οι αντισεισμικοί κανονισμοί φαίνεται ό,τι αποδίδουν στην πράξη. Οι κατασκευές που σχεδιάζονται από τους μηχανικούς είναι αξιόπιστες με ιδιαίτερα καλή συμπεριφορά. Τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί με αντισεισμικό κανονισμό και έχουν χτιστεί τη δεκαετία του ΄80 συμπεριφέρθηκαν αρκετά καλά στο βίαιο αυτό συμβάν. Το πρόβλημα έγκειται με τα παλαιά κτήρια, όπου οι όποιες αστοχίες, προέκυψαν, επειδή είχαν κατασκευαστεί χωρίς την πρόβλεψη σεισμού, και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προβούν σε εργασίες συντήρησης – επισκευής. Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στον ιδιώτη και στον πολίτη για να θωρακίσει το κτήριό του.                                                                                        Με εκτίμηση

                                                                         Για το ΤΕΕ/Τμήμα ΒΑ Αιγαίου

                                                                                        Ο Πρόεδρος                                                                           Μανωλακέλλης Ευστράτιος

Πηγή:www.alithia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου